Готуємося до КР

Готуємося до контрольної роботи

Пам'ятка про самоосвіту

Пам'ятка для тих, хто займається самоосвітою

1. Додержуйтеся режиму: заняття в один і той же час полегшують самоосвітню роботу. Найбільш продуктивними бувають заняття вранці або після відпочинку.

2. Свіже повітря значно підвищує дієздатність організму. Працюйте в провітреній кімнаті.

3. Під час занять зберігайте правильну позу: це попереджає передчасне стомлення. Не спирайтеся грудьми на край стола, руки краще покласти на стіл.

4. Робіть короткі перерви на 10-15 хвилин після кожної години роботи, а також між заняттями з різних предметів. Це дозволить уникнути перенапруження та допоможе краще засвоїти матеріал.

5.Чергуйте розумову роботу з фізичною. Зміна занять - гарний відпочинок.

6.Зробіть усе, щоб у приміщенні, де ви працюєте, було тихо: розмови сторонніх, увімкнений плейер, радіоприймач, телевізор відволікають від роботи.

7.Усі необхідні для занять приладдя підготуйте заздалегідь, непотрібні речі приберіть зі стола, щоб вони не заважали вам під час роботи.

8. Читайте швидко, але не поспіхом. Це одна з умов усвідомленого читання. 9. Намагайтеся зрозуміти зміст кожного речення шляхом постановки питань (про що говориться? тощо).

10.Установіть хід думки: йде вона від основного положення до доказів чи навпаки.

11. Якщо при читанні посібника або підручника щось залишилося не зовсім зрозумілим, зверніться до додаткових джерел, наведіть точні довідки та з'ясуйте питання до кінця.

12. Якщо в роботі зустрілися ускладнення, не переймайтеся, зробіть перерву, подумайте над питанням і візьміться за роботу знову.

13. До умов успішної розумової праці належать і психологічні фактори: цілеспрямованість, натхнення, посилення волі, самостійність і наполегливість у праці. Намагайтеся виробити в собі такі якості.

14. Роботу над доповіддю, твором, кресленням не відкладайте на останній день. Розподіліть її рівномірно по частинах протягом усіх відведених днів. Виконавши роботу, перевірте її.
Загальні прийоми роботи з тестовими завданнями


Тренуйся!
Тренування (виконування подібних вправ) дає можливість ознайомитись зі специфікацією завдань, форматом викладення матеріалу, інструкціями, виробляє можливість самоспостереження й оптимальної саморегуляції під час контрольних робіт, ДПА.

Випробовуй!
Іншими словами, правильне рішення можна знайти, згадавши правила чи приклади, або провести аналогії тощо. Застосування правильної тактики оптимізує зусилля на виконання конкретного завдання і всіх завдань у цілому. Іноді незрозуміле на перший погляд питання стає доступним при знайомстві з варіантами відповідей. Аналогічний прийом можна застосувати при малозрозумілій інструкції.

Слідкуй за часом!
Опрацьовувати тестові завдання необхідно з урахуванням терміну їх виконання. Кожний працює по-різному: хтось швидко, не задумуючись, комусь потрібно декілька раз перечитати умову. Є сенс порівнювати витрачений час на різні типи тестових завдань. Це змусить концентрувати зусилля і працювати в максимальному темпі, моделюючи реальну ситуацію роботи і стресову ситуацію, яку завжди зумовлює обмеження часом.

Читай завдання до кінця!
Намагання, «впізнавши» знайомі слова, інтерпретувати завдання на свій лад, призведе до помилок у найлегших питаннях. А останнє – до втрати балів. Тому, яким би «знайомим» не здавалось тестове завдання, читай завдання до кінця, щоб зрозуміти і правильно відповісти на нього.

Відкинь абсурдні варіанти!
Шукаючи правильну відповідь, першочергово відкинь абсурдні відповіді і аналізуй тільки ті, які залишились. Наприклад, при пов’язанні тестів з фізики звертай увагу на одиниці вимірювання – швидкість не вимірюється в джоулях (Дж), маса – у паскалях (Па). Не забувай і про здоровий глузд: швидкість пішохода не може складати 150 км/год, а 35-річний батько не може бути старшим в 45 разів від свого 7-річного сина.

Скорочуй вибір!
Якщо із кількох варіантів відповідей правильними видається не одна, а дві, то вибір бажано зробити на користь більш повної і більш сучасної.

Пропускай!
Важкі або незрозумілі завдання бажано пропустити, щоб не втратити час і відповісти на інші. А враховуючи, що за рівнем складності «легкі» і «складні» завдання розташовані в будь-якому порядку, нерозсудливо не дібрати балів тільки тому, що не дістався до «своїх» завдань, а весь час витратив на ті, навчальний матеріал яких невідомий. Впоравшись з доступними завданнями, за умови залишку часу, можна повернутись і до невирішених питань.
Іноді в тестах можуть бути технічні помилки чи механічні. То ж можна витратити весь час, а завдання так і не вирішити.

Виключай!
Певні завдання можна швидше вирішити, якщо не шукати відразу правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які явно не підходять. Тактика «від зворотного», коли чітко впевнений у неправильній відповіді на користь тієї, що залишилась, варта застосування на практиці.

Думай тільки про поточне завдання!
Відповідаючи на конкретне завдання (питання), концентруйся саме на ньому, забуваючи все, що було в попередньому. Це дасть можливість забути про неможливість розв’язання попереднього (якщо таке сталось) і можливість набрати бали.

Не засмучуйся!
У будь-якому тесті можуть бути завдання, з якими впоратися на даний момент неможливо. Більше того, абсолютно всі завдання зможуть виконати лише одиниці! Тому немає ніякого сенсу «розхлюпувати» емоційну енергію на передчасний розпач.
Ця порада особливо значуща для тих, хто звик тільки до максимальних результатів, скажімо, на рівні свого класу або школи. Компетентний учень психологічно повинен бути готовим до локальних невдач, які можуть виявитись за умови, коли не зовсім коректно сформульоване те чи інше завдання.

Заплануй два кола!
За умови роботи з тестовими завданнями на паперових носіях, правильного розподілу часу, можна (і бажано) запланувати повторне коло, яке дозволить повернутись до «невирішених» тестів. Зазвичай у класі вчитель про подібне говорить іншими словами: «Закінчив (-ла) роботу? Перевір!».

Довірся інтуїції!
Якщо жоден з попередніх прийомів не дав можливості відповісти на завдання, а інтуїтивно надається перевага певній відповіді, є сенс довіритись інтуїції. Така довіра може призвести до приросту балів.

Правильно заповнюй бланки відповідей!
Правильність і чіткість заповнення бланків відповідей є обов’язковою умовою для успішного складання іспиту. Знання вимог заповнення бланків, правильне виправлення помилок дасть можливість оптимального розподілу часу і уникнення знервованості під час проведення іспитів.

Контрольна тестова робота № 5. Прислівник    
7 клас  
              
1.   Закінчити речення.


Прислівник - це ...


2.   Позначте рядок, у якому всі слова - прислівники:


А згарячу, щодня, коло, давно;                       В щойно, взимку, по-вовчи, майбуття;


Б втроє, може, з переляку, насухо;                Г раптом, по-київськи, звідси, ліворуч;


Д безперестанку, троє, у класі, дуже.


3.   Позначте рядок, у якому всі прислівники можуть мати ступені порівняння. Утворіть їх


А широко, спросоння, темно;                  В високо, низько, тепло;


Б щоденно, свіжо, привільно;               Г свідомо, вгорі, щасливо.


4.   Знайти прислівник, у кінці  якого пишеться -И:    


А двіч...;                   В по-батьківськ...;


Б вранц...;                 Г  вноч... .


5.   Назвіть рядок, у якому    всі прислівники утворені злиттям основ:


        А напоказ, якнайкраще, позавчора, босоніж;


Б мимохідь, праворуч, горілиць, обабіч;


В навпаки, втроє, уперед навічно.


6.   Випишіть прислівники, визначте їх розряд.


А Дівчинка непомітно вийшла з кімнати.


Б Мені судилося у ріднім світі щодня рости, сягати висоти.


7.   Запишіть слова, знявши риски:


(У)бік, (на)гору, (на)гора, де(не)де, (над)вечір, (в)вечері, (по)перше, якось(то), рік(у)рік, пліч(о)пліч, (на)жаль, (без)сумніву, (до)смаку.


8.   Від поданих слів утворити прислівники. Виконати морфемний розбір.


Весняний, легкий, перший, день.


9.   Скласти речення зі словами: назустріч і на  зустріч


10.             Напишіть твір-мініатюру “У зимовому лісі” або “Рушник на стіні”. Введіть у нього прислівники на різні правила написання.


6 класТематична контрольна робота. Прикметник

 

1.   Укажіть серед поданих слів прикметники.
A) південь, Азія, чорноліс;
Б) вічнозелений, золотоверхий, південно-східний;
B) прочитаний, написаний, сказаний.

2.   Визначити рядок, у якому всі прикметники пишуться разом.
A) світло(зелений), густий(прегустий), гостро(бокий);
Б) художньо(декоративний), науково(інформаційний), військово(морський);
B) вугле(кислий), газо(подібний), вибухо(небезпечний).

3.   Визначити рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс (у завданні 2). 

4.   Від поданих слів утворити прикметники. Виділити суфікс.
Сезон, зміна, вогонь, дерево.

5.   Від поданих слів утворити прикметники.
Без імені, без сну, без жалю.

6.   Утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ-:
юнак, Сиваш, студент, село.

7.   У якому рядку всі прикметники утворені одним способом?
A) сонячний, паризький, сонний;
Б) прекрасний, волзький, прикордонний;
B) правобережний, плоскодонний, білосніжний.

8.   Напишіть усі правила правопису НЕ з прикметниками. Наведіть приклади. 

9.   Розберіть слова за будовою: 
місячного, прибережний, несказанний, кароокий.

10.Укажіть серед поданих слів прикметники.
A) Коцюбинський, Вербицький, Бєлостоцький;
Б) намальований, пересказаний, опалий;
B) жовтогарячий, двоповерховий, хитромудрий.

11.Визначити рядок, у якому всі прикметники пишуться разом.
A) науково(педагогічний), мовно(літературний), сніжно(білий);
Б) семи(разовий), народно(поетичний), перекоти(поле);
B) легко(атлетичний), північно(східний), вокально(інструментальний).

12.   Визначити рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс (у завданні 2). 

13.Від поданих слів утворити прикметники. Виділити суфікс:
буква, глина, малина, картина.

14.   Від поданих слів утворити прикметники:
без кінця, без сліду, без зубів.

15.   Утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ-:
козак, людина, Запоріжжя, товариш.

16.   У якому рядку всі прикметники утворені одним способом?
A) подорожній, над будинковий, прикордонний;
Б) полезахисний, поліський, степовий;
B) широколистий, кривоногий, глухонімий.

17.   Напишіть усі правила правопису НЕ *з прикметниками. Наведіть приклади. 

18.   Розберіть слова за будовою: 
вітряний, приморський, беззаконний, лісостеповий.

     19 Утворити прикметники від поданих географічних назв:
 Кривий ріг, Черкаси, Париж, Острог.

20.   Виконати морфологічний розбір виділеного прикметника.
Сміється весна надворі, внизу під навислою кручею Дніпро шумить.Контрольна робота №5. Іменник(ІІ частина)

І. Іменник пишеться з НЕ разом у реченні
А) Найкраща показка – не кулак, а ласка (Нар.творч.);
Б)  Перемагає не дужий, а сміливий (Нар.творч.);
В) Комусь забава, а мені неслава (Нар.творч.).

2. Дібрати й записати іменник, який без НЕ не вживається, розібрати це слово за будовою .

3. В іменниках середнього роду, що означають збірні поняття вживається суфікс:
А) –енн-;   Б) –анн-;  В) –инн-.

4. Скласти (пригадати) та записати речення, що містить збірний іменник середнього роду із суфіксом –инн-

5.Визначте , який з іменників , що вживаються лише у формі множини , має паралельні форми в орудному відмінку.
А) Дверми.  Б)Саньми.  В)Грішми.  

6. Вкажіть незмінюваний іменник, що відрізняється від інших за родом.
А) Сочі.    Б)Табло.  В) Інтерв’ю. Г) Гризлі.

7. Визначте іменник, у якому на місці пропуску у закінченні давального відмінка однини слід писати іншу літеру, ніж у решти іменників.
А). Столяр..ві. Б). Каменяр..ві. В). Директор..ві. Г). Бригадир..ві.

 8. У чоловічих іменах по батькові вживається суфікс:
А  –ович-;  Б  -йович-;  В –євич-.

  9. Утворити  по батькові сина від імені батька Мефодій ,Лазар.

  10. У жіночих іменах по батькові  вживаються суфікси:
А –овн(а), -івн(а);    Б –івн(а), -ївн(а);   В –овн(а), -йовн(а)

  11. Утворити по батькові дочки від імені батька Микола ,Григорій, Хома.

  12. Суфікси – ичок-, -ичк-  уживаються в словах:
А потічок, стрічечка, мережечка;
Б кілочок, діжечка, ручечка;
В ґудзичок, суничка, розумничка.

13. Розкрити дужки.
 Екс/чемпіон, три/ніжок, пів/Європи, зірви/голова, купівля/продаж, віце/адмірал, теле/радіо/передача, ком пакт/диск.

14. Виконати морфологічний розбір виділеного іменника .
Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора.

Контрольна робота №4.   Я і світ                                          6 клас

1. Герой якого твору любив «какао пить, смоктати м’ятні гостинці»?
а) Дідусь Мороз («Підкова» І. Жиленко);
б) космічний гість («Пісенька про космічного гостя» Л. Костенко);
в) кольоровий кіт («Кольорові миші» Л. Костенко);
г) Гном («Гном у буфеті» І. Жиленко).

2. У кого з героїв твору І. Жиленко були очі-намистинки?
а) Гнома («Гном у буфеті»); б) гави («Жар птиця»);
в) Діда Мороза («Підкова»); г) жар-птиці («Жар-птиця»).

3.   Головна думка поезії С. Чернілевського «Теплота родинного інтиму» співзвучна з прислів’ям
А   чого мати навчить, того й батько не перевчить
Б   біля рідної матінки добре дитятку
В   мати однією рукою б’є, а другою гладить
Г   у семи няньок дитя без ока

4.   Жар-птиця з однойменної поезії І. Жиленко є символом
А   світлої радості   Б   народної казки  В   екзотичної країни  Г   свята, карнавалу

5. Що опустила осінь перед вікном бабусі (С.Черкасенко "Забула внучка в баби черевички...")?
 а) гілля з рожевими яблуками;  б) горіховий листок;  в) кетяг горобини;   г) букет квітів.

6. Хто з поданих казкових персонажів присутні у віршах Ірини Жиленко :
а) Дід Мороз; б) Жар-Птиця; в) Лисичка – сестричка; г) Снігуронька; д) Котик-братик.

7.   Риба з казки Е. Андієвської «Говорюща риба» опинилася на суші, тому що
А   її штормом викинуло на берег
Б   вона розбагатіла й захотіла помандрувати, побувати в інших світах
В   її прогнали за балакучість інші риби
Г   вона дуже закохалася в рибалку й вирішила спробувати щастя

8.   Головна думка казки Е. Андієвської «Говорюща риба»
А   коли потрібно, треба вміти промовчати
Б   треба вміти слухати одне одного, дружити
В   не можна мати секретів від подружжя
Г   не можна прагнути до неприродного для себе середовища

9.   За твором Е. Андієвської «Казка про яян», щоб вийти за межі свого міста, яянину треба було
А   довго та наполегливо шукати вихід
Б   підійти до брами й сказати: «Ти»
В   підійти до брами й просто відчинити її
Г   вчинити якийсь подвиг

ІІ рівень.
10.   Продовжте речення.
Головний герой — це…
Притча – це…
Хорей – це…
 11. Визначити віршовий розмір поезії.

ІІІ рівень
1.  Чому вежа постійно завалювалася, а брама не відчинялася (Казка про Яян)
2.  Що свідчить про велику любов бабусі до внучки. Як про це сказано у творі С.Чернілевського "Забула внучка в баби черевички..."?
3. Що допомогло  хлопецю — козопасу повернутися додому (Е. Андієвська «Казка про Ян»
4. Яку людину я поважаю, ціную, люблю (за вивченими літературними творами).

 ІVрівень.
1. Чи вмієш ти бачити незвичайне в буденному (оленів на будівельному майданчику, гномів у буфеті, кольорових мишей тощо)? Напиши про це невеликий твір, дай йому заголовок.
2.   Прокоментуйте останнє висловлювання консервної бляшанки з казки Е. Андієвської «Говорюща риба»: «…Сум, як відомо, має довгі ноги…»
3. Висловіть свої міркування про те, чи добре бути в реальному житті «яянином».Контрольна робота №3. Стилістика простого речення                 (11 клас)

1. Які синтаксичні одиниці можуть бути синонімічними?
А Словосполучення, члени речення, речення;
Б словосполучення й речення;
В абзаци й речення;
Г тексти.

3. Зазначте, у якому реченні пропущено тире між підметом і присудком.
А День ясний, теплий, весняний.
Б Я трохи звір.
В Незупинне власне словотворення ось шлях його поезії.
Г Промені як вії сонячних очей.

4. Укажіть двоскладне речення, яке легко перебудувати на односкладне.
А М’яко погойдуючись, як у мрійному вальсі, пишаючись шовком фіранок на вікнах, мерехтячи люстрами, котився він, ніби разок блискучих коралів, і миготів емалевими девізами на боках вагонів: «Нєгорєлоє — Владівосток».
Б Лекція професора справила враження.
В Я тебе переслідуватиму все твоє життя.
Г Майор трутив стіл і звівся, похитуючись (З творів І. Багряного).

5. Укажіть речення, в якому неправомірно пропущено кому між однорідними членами.
А Більш за все на світі любив дід сонце (О. Довженко).
Б Він прожив під сонцем коло ста літ, ніколи не ховаючись у холодок (О. Довженко).
В Учениця записувала його мову окремі речення чи думки (О. Донченко).
Г Спинився — волошка чи не волошка вистромила голівку з-поміж колосочків?
(С. Васильченко).

6. З’ясуйте, в якому з речень вжито зайві коми.
А Здається, що це янгол злетів з небес, сів у нього за столом і виспівує тужливу, але чарівну пісню (У. Самчук).
Б Тікаючи од дідового реву, одного разу стрибнув я з-під порічок прямо в тютюн.
В Він саме цвів великими золотими гронами, як у попа на ризах, а над ризами носилися бджоли — видимо-невидимо.
Г Велике, тютюнове листя зразу обплутало мене (З творів О. Довженка).

7. Визначте, яке з речень ілюструє правило вживання двокрапки після узагальнювального слова перед однорідними.
А Лаврін не поганяв волів: він забув і про воли, і про мішки й тільки дивився на Мелашку
(І. Нечуй-Левицький).
Б Його все гніває, все дратує: і той Савченко з вічними жартами, й та небажана філоксера
(А. Коцюбинський).
В Дивлюся: так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами, та байраками (Т. Шевченко).
Г Ліс іще дрімає, а з синім небом уже щось діється: воно то зблідне, неначе від жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів (М. Коцюбинський).

8. З’ясуйте, в якому з речень двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами невиправдано пропущена.
А З-під чорних стріх вилазять вечірні тіні, повзуть по стінах, гойдаються по садках і виходять блукати на шлях (І. Микитенко).
Б Все зберегла моя уява ті ночі зоряні, ті дні (В. Сосюра).
В Над тією дібровою стояла ніби дуже ясна місячна ніч або ясний вечір (І. Нечуй-Левицький).
Г Вогнище то згасало, то знову спалахувало яскравим полум’ям (Я. Баш).

9. Визначте, в якому з речень тире після однорідних членів невиправдано пропущене.
А І скрізь пливуть широкі звуки гучної, світлої землі (М. Бажан).
Б Та й дівчина ж була! Велична, хороша, до всякого привітна й ласкава і заговорить, і засміється, і пожартує (Марко Вовчок).
В Стерня, свіже литво полукіпків, снопи і снопи все виблискує золотом, все бризкає жнив’яним сонцем (О. Гончар).
Г Навкруги була земля, така чорна, пухка, родюча, повесні пишна, восени багата
(М. Коцюбинський).

10. Укажіть речення, що потребує стилістичної правки.
А Я люблю класичну музику і малювати пейзажі.
Б Мені подобаються пригодницькі фільми й фантастичні твори.
В У шкільній оранжереї є кактуси, фікуси, пальми та інші тропічні рослини.
Г З моря долітали і шум прибою, і крики чайок.

11. З’ясуйте, що виражає в реченні звертання Зоре моя вечірняя, зійди над горою
(Т. Шевченко).
А повагу; Б докір;
В іронію; Г милування.

12. Визначте, що виражає вжите у реченні вставне слово Та дитина, мабуть, була смілою, козацького роду (Марко Вовчок).
А впевненість або невпевненість у повідомленні;
Б почуття (емоційна оцінка повідомлюваного);
В ввічливість для активізації бесіди;
Г вказівку на джерело повідомлення.

Завдання 13–16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних варіанти. Потрібно вибрати два правильних варіанти відповіді.

13. Укажіть, у яких реченнях виділені слова до вставних не належать.
А З того місця так видно усюди (Панас Мирний).
Б А що ж по-твоєму чинити маєм (Леся Українка).
В Тут навіть повітря здавалось несло в собі золотисті відтінки (О. Гончар).
Г А він дивлюсь і осмутніє, і похмурий такий стане, і не їсть, і не п’є (Марко Вовчок).
Д І ось раптом хребет розломився, вогняна тріщина прокотилася впоперек нього, до самого низу (О. Гончар).
Е І навіть в Арктиці суворій проб’ються може ручаї (Л. Дмитерко).

14. Укажіть речення з відокремленим означенням, при яких пропущено розділові знаки.
А Жовті курчата розкотилися по грядках, мов горох.
Б Налякане заколотом знялося з сусідньої стріхи гайвороння і било крилами над обсипаною стріхою.
В Дівка здорова, чиста, хоч води напийся (З творів М. Коцюбинского).
Г В табуни збиваються пташки, що будуть відлітати в чужі далекі теплі краї (О. Копиленко).
Д Розрум’янена, ошаленіла, Тоня з розгону налітає на брата (О. Гончар).
Е Перед ним лежав шлях, курний уже, хоч була рання весна (М. Коцюбинський).

15. Визначте речення, в яких відокремлена обставина не виділена розділовими знаками.
А Він говорив не поспішаючи, з крижаним спокоєм (А. Головко).
Б Він ще зловив на собі вологий погляд жінки даючись подиву зміні кольору її очей
(О. Уляненко).
В Сиділи люди нерухомо, поглядали один на одного блукаючим поглядом (І. Багряний).
Г Десь здалеку бриніла, як муха повесні, притишена пісня (М. Коцюбинський).
Д Вже жовтий жовтень гетьманує в останнім золоті життя (Є. Маланюк).
Е Світ падаючи на сніг знімався високо вгору (Панас Мирний).

16. Визначте речення з уточнюючим членом речення, в яких допущено лексичні помилки.
А Такий числівник, що складається з кількох самостійних частин, або ж складний числівник, пишеться окремо.
Б До складу борщу входить багато різноманітних продуктів, які у своїй сукупності дають приємний смаковий букет.
В Стоїть тут, на варті, юнга, приклавши бінокль до очей.
Г У кінці ХІХ століття було кілька українських прославлених театральних колективів, наприклад, групи Марка Кропивницького, Михайла Старицького.
Д Зошити з друкованою основою для навчання першокласників письма, тобто прописи, завезли до книгарні.
Е Молодий хлопець став спеціалістом, гірничим інженером.
V. Виконання завдань відкритої форми
17. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть його синтаксичний аналіз Під срібний дзвін криниць холодних і бездонних кидає ранок зір на небосхил гнідий (В. Сосюра).Контрольна робота №4             6 клас


Іменник
1. Рід іменників визначений правильно в рядку:
А купе (с.р.), безе (с.р.), шимпанзе (с.р.);
Б видовисько (с.р.), дівчисько (ж.р.), вовчисько (ч.р.);
В деталь (ж.р.), вермішель (ж.р.), рояль (ч.р.);
Г нянька (ж.р.), плакса (ж.р.), невдаха (ж.р.).

2. Рід незмінюваного іменника визначений правильно в рядку:
А Висота Кіліманджаро (ж.р.) 5895м над рівнем моря.
Б Вулиці Осло (ч.р.) сяють вогнями реклами.
В Мандрівники пливли вниз по Міссісіпі (с.р.).
Г Уряд Перу (с.р.) виступив із заявою.

3. Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення –а(-я) в рядку:
А водій автомобіл…, не вистачає літр…, кордони Ізраїл… ;
Б не було документ…, кабіна трактор…, отвір капіляр… ;
В вісь глобус…, довжина діаметр…, читання текст… ;
Г слизова шлунк…, музеї Стокгольм…, учень ліце… .

4. Словосполучення, у яких правильно вжито форми прізвища, імені та по батькові:
А зустрілися із Шусь Іваном Петровичем;
Б попросити Кубрака Анатолія Вікторовича;
В домовилися з Іванець Петром Олександровичем;
Г довірили Коваль Віктору Васильовичу.

5. Установіть відповідність між іменниками та відмінам, до яких вони належать.
      а) Перша                                                     1. Суддя, аерозоль, насип
б) друга                                                       2. щастя, сузір’я, день
   в) третя                                                        3. Ім’я, плем’я, галченя.
      г) четверта                                                    4. листоноша, круча, земля
                                                                          5. радість, розкіш, любов.

            Прочитайте текст. Виконайте завдання 6-8 до нього.
           (1) Як багато значень має слово хліб! (2) З давніх-давен цей продукт у великій пошані в нашого народу. (3) Раніше в Україні для щоденного вжитку випікалися житні буханці. (4) Із пшеничного борошна пекли пампушки, пиріжки, ліпили вареники. (5) Пшеничні паляниці були їжею й окрасою на різних святах та обрядах. (6) Частування весільних гостей короваєм належить до найпоетичнішого дійства народного весілля. (За Л.Орел)

6. Іменник, який є назвою істоти, вжито в реченні:
А першому; Б другому; В п’ятому; Г шостому.
7. Іменник, який пишеться в лапках, є в реченні:
А першому; Б другому; В третьому; Г п’ятому.
8. Іменники у знахідному відмінку є в реченні:
А першому; Б другому; В четвертому; Г п’ятому.

 9. Правильне твердження:
А Іменники життя, повітря, листя вживаються тільки в однині.
Б Іменники злива, грім, колосся мають форми однини та множини.
В Іменники гілля, двері, окуляри вживаються тільки в множині.
Г Іменники насіння, хитрощі, Альпи вживаються тільки в множині.
Д Іменники коріння, людина, свято мають форми однини та множини.

10. Рядок іменників, кожен з яких у давальному відмінку однини має закінчення –еві:
А товариш, аптекар, столяр;
Б лікар, санітар, одержувач;
В слюсар, спостерігач, Ігор;
Г читач, муляр, ковзаняр;
Д кухар, доповідач, звір.

11. Рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку однини пишуться з подвоєними приголосними:
А емаль, далеч, жовч;
Б акварель, тінь, мудрість;
В мазь, вісь, суміш;
Г мить, суть, скатерть;
Д розповідь, папороть, область.

12. Рядок, у якому всі іменники в орудному відмінку однини мають закінчення –ею:
А огорожа, миша, голова;
Б гуща, тисяча, їжа;
В пісня, дорога, каша;
Г яблуня, вежа, стіна;
Д мережа, тиша, хата.

13. Виконати морфологічний розбір виділеного іменника.

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть…Контрольна робота №3, Складнопідрядне речення                 

   9 клас


1.    Визначте складнопідрядне речення.
А Не видно і самого океану з височини, а тільки гори хмар - то снігових, то сивих, то блакитних... (М. Рильський).
Б Якщо сьогодні я прийду до неї, вона мене в Александрію візьме (Леся Українка).
В Орел мухи не ловить, а слон за мишею не ганяється (Народна творчість).
Г В моїй душі мелодія осіння, та в ній я чую ноти весняні (В. Сосюра).

2.    Виділіть складнопідрядне речення, у якому засобом зв'язку є сполучник  
     А Де молодий вогонь, що серце пік? [Д. Павличко).
Б У карих очах було стільки щастя, що Оксані за цілий вік не вичерпати його.
В Збратав нас труд, що творить чудеса (М. Рильський).
Г Історія, що сколихнула душу, здається мені дуже значущою (Ч. Айтматов).

3.    У якому з поданих складнопідрядних речень головна частина стоїть перед підрядною?
А Якби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти (Д. Павличко).
Б Людина відчуває свою слабкість тоді, коли її покидають надії (Б. Харчук).
В Де верби віття гнуть своє похиле, проречисті підносяться могили (М. Рильський).
Г Якщо прийде журба, то не думай її розвести у веселощах бучних (Леся Українка).
4.    Виділіть складнопідрядне речення з підрядним означальним.
А Він розуміє, що ця байдужість страшніша за стогони й сльози (М. Стельмах).
Б Та Гейко вже знав, що ніяка сила не поверне його назад, у море (Д. Ткач).
В Струмками, що рвалися з-під снігових підошов, бринів березень.
Г Артем розповідав, що ночували на острівці, верст за десять од Славгорода.

5.    Знайдіть складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним.
А Ще густіший морок виповняв глибокі чорториї, що збігали в долину по схилу прибережного узгір'я (М. Коцюбинський).
    Б Якась дивовижна сила жила в цьому тридцятирічному чоловікові, що був чимось схожий на Прометея (/. Цюпа). 
В Юрби народу, що стояли на схилах, принишкли в нетерплячому заціпенінні
Г Як добре знати, що тебе веде твій власний шлях - єдиний із можливих.

6.    Виділіть складнопідрядне речення з підрядним обставинним місця.
А Ледь почав з полів злітати сніг, я опинився в наймах (Ю. Збанацький).
Б Вівця вміє знайти собі поживу навіть там, де, здавалось би, нічого їстівного немає.
В Як упав же він з коня та й на білий сніг, «Слава!», «Слава!» покотилось і лягло до ніг. 
Г Поставив башту він на млиновій покрівлі, щоб увінчати себе у гордій тій будівлі.


7.    Знайдіть складнопідрядне речення з підрядним обставинним порівняльним.
А Гнат правив у нас за старшого, бо в нього вже не тільки вуса посіялися, а й борода закучерявилася (Ю. Збанацький.
Б А може, просто за оці чотири роки потроху зникло, наче роса на сонці, висохло паже кохання (В. Собко).
В Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу, сиву воду (О. Довженко).
Г Якщо бажаєш стать заможним, у праці будь непереможним (Народна творчість).

8.    Знайдіть складнопідрядне речення з підрядним обставинним мети.
А Як почало отаке мести ще в Осокорах, то до самої Охтирки дуло в спину (/. Цюпа).
Б Ходив чумак до голубого Дону, де давній предок умочив шолом (М. Рильський).
В Дівчина, очевидячки, тільки й чатувала, аби стягти хустку з шиї.
Г А більший меншого тусає та ще й б'є, затим що сила є (Л. Глібов).

9.      Поставити розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір речення.
Не встиг він повечеряти,як на їхньому подвір'ї загупотіли чобітьми хлопці й дівчата.
10.  Знайдіть складнопідрядне речення з підрядним обставинним причини.
А Гасли вікна, бо вже синій день дивився крізь намерзлі шибки до кожної хати.
Б Дарма що стояло тихе сонячне безвітря, - листя тріпотіло на деревах уздовж шляху.
В Коли б кізка не скакала, то б і ніжки не зламала (Народна творчість).
Г Тоді, коли наша Оленка виводила своє сольфеджіо, Яніна не могла до інструмента приступити (Ю. Збанацький).
11.  Знайдіть складнопідрядне речення з кількома підрядними.
А Вона плакала, як мала дитина, і не зводила очей з того місця, де стояв на морі човен, доки небо одразу вияснилося, доки перестав вітер, неначе втік з моря на степи, щоб нагулятися ще на степах досхочу на роздоллі.
Б Створюючи вчення про біосферу, В. Вернадський довів, що біосфера є не лише сферою існування живої матерії, а й планетарним середовищем.
В Лише вози новобранців невпинно клекотіли виметеними трактами на Каховку, та бився десь у хмаровищах проти вітру самотній Мурашко, та дзвеніли в багатотисячнім селянськім натовпі біля степового колодязя юні, чисті альти й дисканти, посилаючи свої бунтівливі псалми високому, безсяйному сонцю (О. Гончар).
 Г  Ти глянула поглядом владним, безжалісна музо, і серце моє затремтіло, і пісня моя, залунала, а ти, моя владарко горда, втішалася піснею бранки, і очі твої променіли вогнем переможним, і вабив мене той огонь, і про все заставляв забувати.
12.  Складіть і запишіть складнопідрядні речення з підрядним означальним, з’ясувальним, обставинним часу та місця. Накресліть схеми. Поставте правильно розділові знаки.
Або напишіть твір-мініатюру «Пізня зима», використавши складнопідрядні речення різних видів.


Контрольна робота №3. Дієприкметник      7 клас

1. У якому рядку всі слова – дієприкметники?
а) Зшитий, холодний, посіяний, теплий;
б) підбілений, вимитий, прив'язаний, порослий;
в) пекучий, печений, занесений, грізний;
г) несказаний, жарений, червоний, полонений.

2. У якому рядку всі дієприкметники активного стану?
а) Задуманий, прочитаний, літаючий, сидячий;
б) посивілий, падаючий, крокуючий, сяючий;
в) посинілий, лежачий, підбитий, знесений;
г) заражений, замислений, стоячий, забруднений.

3. У якому рядку всі дієприкметники доконаного виду?
а) Розбитий, зламаний, скошений, забутий;
б) спалений, зігнутий, згасаючий, бажаючий;
в) працюючий, побачений, стиснутий, волаючий;
г) читаючий, помолоділий, стомлений, співаючий.

4. У якому рядку всі дієприкметники пасивного стану?
а) Змелений, схвалений, зварений, намальований;
б) зволожений, зів'ялий, знесилений, зібраний;
в) пожовклий, осяяний, почорнілий, випечений;
г) розв'язаний, змелений, дихаючий, діючий.

5. У якому рядку всі дієприкметники недоконаного виду?
а) Позолочений, напоєний, молотий, змелений;
б) палаючий, плачучий, тертий, ламаний;
в) вишитий, написаний, атакуючий, зламаний;
г) шитий, просіяний, битий, зораний.

6. У якому рядку всі дієприкметники пишуться з не окремо?
а) Не/зарослі чагарником береги; не/затоплена долина; ніким не/читана книга; не/завершена робота;
б) ще не/скошене жито; не/просохла земля; не/розсідланий кінь; не/підбілені дерева;
в) не/зірване яблуко; не/побілена хата; не/пришитий ніким ґудзик; не/побачений фільм;
г) не/намальована художником картина; не/скошена мною клумба; не/здоланий ворогом народ; не/написаний учнем твір.

Завдання
1. Списати, поставити, де треба, розділові знаки, підкреслити дієприкметниковий зворот.
Сонце натомлене за день лягло спочити. 2. Хіба можна уявити собі українську хату не заквітчану рушниками? 3. Загублена коником срібна підкова півмісяцем впала на збитий поріг (М. Ткач). 4. Мовчать каштани стомлені і мляві (В. Симоненко).

2. Уведіть дієприкметникові звороти у складені вами речення так, щоб перший стояв на початку, другий – у середині, а третій – у кінці речення.
Намальована художником; прибрана для музею; оспівана у думах і піснях.

3. Складіть невеликий твір-розповідь, використовуючи дієприкметники, за поданим малюнком «Маленькі колядники».
Контрольна робота № 3. «Про далекі минулі часи»      
 7 клас

1. М.Стельмах присвятив свій твір “Гуси-лебеді летять”
 А)своїм батькам;
 Б)сину Ярославу;
 В) дядьку Себастіяку.

2. Якому герою відомих вам творів належать слова: “Та чи може бути більше добро, як свобода?!”      
  А) Михайлику (М.Стельмах “Гуси-лебеді летять”);
 Б) Павлусю (А.Чайковський "За сестрою”);
 В) Мирославі (І.Франко “Захар Беркут”), 

3. Визначте правильне твердження. Композиція - це:                          
А)елемент сюжету: заключний, підсумковий складник художнього твору чи його частин;
 Б)будова твору, особливості розташування частин у творі;
В)початкова, вихідна частина художнього твору, у якій описується місце дії, обстановка, дійові особи. 

4.      Що було в сідлі татарського коня в повісті “За сестрою” А.Чайковського:
А) гарбузове насіння;   Б) книжки;    В) червінці і таляри. 

5.      Якому герою відомих вам творів належать слова: “Будеш іти межи людей і вибивати іскри...”
А. Ганнусі (“За сестрою” А.Чайковського)     
 Б. Діду Дем’яну (“Гуси-лебеді летять”М.Стельмаха );        

 В.Максиму (“Захар Беркут” І. Франка). 

6.      Визначте правильне твердження. Сюжет - це:
  А) опис зображення природи, природних явищ, краєвидів у художньому творі;  
  Б ) послідовність і зв’язок опису подій у творах художньої літератури;
  В)основний спосіб викладу в художньому творі, де зображення подій і вчинків персонажів   здійснюється від імені самого автора.

 7. Встановити відповідність:
М.Стельмах “Гуси-лебеді летять”            1. Історична повість.
 А.Чайковський “За сестро                          2. Автобіографічна повість.
 І.Франко “Захар Беркут”                       3. Героїко-романтична повість.

 8.  Встановити відповідність:
 А. М.Стельмах “Гуси-лебеді летять”            І. Історична повість.
 Б. А.Чайковський “За сестрою”                    2. Автобіографічна повість.
 В. І.Франко “Захар Беркут”                           3. Героїко-романтична повість.

9. Кого у творі М.Стельмах “Гуси-лебеді летять” можна образно назвати
 А) лицар-хлібороб;       
 Б) проста селянська трудівниця;        
 В ) представник старшого покоління Стельмахів;       
 Г) берегиня родинного добробуту і злагоди.

6. Коротко розкажіть, як малий Михайлик поставився до жебраків.

7. Встановити відповідність:
А) Спасівка        1.. “Мені тринадцятий минало” Т.Шевченко
Б) Тухля                 2. “Гуси-лебеді летять” М.Стельмах
  В) Дяківка            3. “За сестрою”          А.Чайковський
Г) Моринці           4. “Захар Беркут”       І.Франко

  7. Назви автобіографічні твори, які ти читав.

   8.Назвіть героїв повісті “За сестрою” А.Чайковського, «Климко» Григора Тютюнника

   9.Твір-мініатюра “Мій улюблений герой”.
Контрольна робота «Словотвір. Орфографія». 6 клас

1. Від іменників товариш, Волга, грек, ткач, брат утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ-.
2. Записати складні іменники, розкриваючи дужки.                  Штаб(квартира), південно (західний), міні(футбол), буре(лом), масово(політичний), пів(Австралії), напів(голодний), радіо(комітет), східно (український), мото(спорт), купівля(продаж).

3. Зробити словотвірний аналіз слів овочесховище, бездумний, кобзарський, працювати.

4.Від кожного з поданих слів додаванням частинки пів- утворіть і запишіть нове слово.
Ялта, місто, озеро, вулиця, яма, книжка, Європа, апельсин.


5.Утворіть складні слова від поданих словосполучень.
Буря  віє –
землю   міряти –
біла   голова –
зірка   кіно –
сухі   фрукти –
середні   віки –
десять   років –
карі   очі –


6.    Від поданих прикметників утворіть і запишіть іменники з суфіксом –ин(а).
Сумський –
Львівський –
Вінницький –


7. Скласти 5–6 речень, об’єднаних темою «Чому я люблю свою Батьківщину?», використовуючи складні слова, які пишуть разом або через дефіс.
 
Загадково прекрасна й сива давнина
Літературний диктант
  6 клас     

1.Повторення звуків, слів та словосполучень на початку віршових рядків (Анафора).
2.Похвальна пісня.
3. Твори, у яких через образ ліричного героя висловлюються авторські думки, емоції, почуття.
4. Перші вірші Т.Г.Шевченко написав у …
5. Що слугувало М.Вороному історичною основою для написання поеми «Євшан-зілля»?
6.  Які художні засоби використав М.Вороний для змалювання краси степу (широкий, вільний, пишнобарвний)?
7. Різновид полину, що росте в південних степах, має сильний і водночас ніжний приємний запах –це ...
8. Великий віршований переважно ліро-епічний твір, у якому зображено важливі, яскраві події, виражено їх сприйняття та оцінку.
9. Повторення групи слів, рядка або кількох віршових рядків у поетичному творі.
10. Великий віршовий, переважно ліро-епічний твір, у якому зображено важливі, яскраві події, виражено їх сприйняття та оцінку.
11. Козацький отаман Іван Вода.
12. Хто допоміг Т. Шевченку звільнитися від кріпацтва?
13. Прізвище автора слів Гімну України.
14. Хто був князем, коли відбувалися події, описані у творі?
15. Почуття любові до рідного краю, болю за його гірку долю, готовність служити його  інтересам –це ...
16. Літературний жанр, у якому поєднуються зображальні та виражальні засоби, притаманні ліриці та епосу.
17. Довести, що «Іван Підкова» -  історична ліро – епічна поема.                       
18. Довести, що «Євшан – зілля» - ліро – епічна поема.

19. Скласти 6 запитань за текстами вивчених творів до літературної вікторини «Загадково прекрасна й сива давнина»                                                                                

Дієслово 
6 клас
1 варіант (8 балів)


Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( 3 бали).


1.     Дієслово – це частина мови, яка…

 А) виражає ознаку дії, предмета чи іншої ознаки;

 Б) означає дію або стан предмета;

 В) означає назву предмета;

 Г) означає назву ознаки предмета.2. Укажіть рядок, у якому всі дієслова записані в неозначеній формі:

 А) робити, купається, в’язала;

 Б) світає, співають, світить;

 В) оцінювати, зясовувати, відповідати;

 Г) дивитися, розмовляти, слухає.3. У якому рядку всі дієслова недоконаного виду?

 А) чекав, зустрічаю, буду декламувати;

 Б) проводити, прочитав, глянула;

 В) вивчати, привітав, говорити;
 Г) казати, нести, ворушиться.

4. Укажіть рядок, у якому всі дієслова є перехідними:
 А) не пише листа, читає книжку;
 Б) чекають учителя, дитина вмивається;
 В) годує кошеня, зустрічатися з друзями;
 Г) ремонтується робітниками, розмовляє по телефону.

1.     Укажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться разом:
 А) не/славити, не/робити,не/приносити;
 Б) не/навидіти, не/хтувати, не/добачати;
 В) не/здужати, не/думали, не/має;
 Г) не/дочувати, не/вірю, не/знаю.

2.     Укажіть рядок, у якому всі дієслова теперішнього часу:
 А) обїжджу, обкопаємо, обіллється;
 Б) росте, буде вирізати, скажу;
 В) повіває, малюватиму, виріже;
Г) сидить, зріжемо, вивчу.

Завдання на встановлення відповідностей ( 1 бал).
7. Установіть відповідність між дієсловами в реченні та способом цих дієслів.
1. Дійсний;                               А) І риба співала б, коли б голос мала (Прислівя).
2. умовний;                              Б) Світла зелень розгойдалась, розгулялась,
3. наказовий.                                попливла (М.Рильський).
                                                   В) І де я не ходив я в далекій дорозі, в чужім і у
                                                        ріднім краю я згадую матір у тихій тривозі і
                                                        рідну хатину свою (А.Малишко).
                                                   Г) – Біжи, сину, до дяді, дай чолом       
                                                       (С.Васильченко).
 Завдання відкритого типу ( 2 бали).
8.     Запишіть дієслова, вставляючи пропущені букви. Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну, число та особу.
Плач…мо, сид…те, жур…тесь, бач…ш.
Завдання відкритого типу ( 2 бали).
     9. Спишіть, замінюючи форми майбутнього часу формами минулого.
Ясним дивоцвітом заповниться голова творця пісні, коли він тихого пізнього вечора торкнеться тремкими пальцями клавішів рояля і з них злинуть звуки (В.Качкан).

2 варіант (10 балів)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( 3 бали).

1.     Позначте рядок, у якому не всі слова належать до форм дієслова:
 А) працював би, купують, заспіваймо;
 Б) будемо говорити, обступаючи;
 В) розуміючи, надісланий, ховаючи;
 Г) учити, навчивши, учіння.

2. Позначте рядок, у якому всі дієслова є інфінітивами:
 А) обхопити, побачити, ішов;
 Б) говорити, спати, сміятися;
 В) сидіти, наїжачитися, діждалися;
 Г) малювала, стежити, махати.

3. Укажіть рядок, у якому всі дієслова з не пишуться окремо:
 А) не/навидіти, не/мислимо, не/любити;
 Б) не/покоїтися, не/просили, не/здужати;
 В) не/зчулися, не/водила, не/дооформила;
 Г) не/міг, не/розцвіла, не/чекали.

4. Укажіть рядок, у якому всі дієслова наказового способу:
 А) ходи, мріятиму, учили б, довелося;
 Б) порадь, покладу, казала б, встанемо;
 В) лети, відчинімо, встаньте, слухай;
 Г) їж, запитав би, покладу, працював би.

5.     Позначте рядок, у якому в усіх дієсловах пишеться мякий знак:
 А) працюєт…ся, ставлят…, кин…те;
 Б) ходиш…, ударит…ся, заплітаєш…ся;
 В) ріж…те, крутит…ся, заморит…ся;
 Г) вагаєт…ся, трусиш…ся, повір…те.

6. Укажіть рядок, у якому всі дієслова є безособовими:
А) кортить, читається, добуває;
Б) підмерзає, нудить, світає;
В) подаю, братися, допомагають;
Г) вечоріє, щастить, завершую.

Завдання на встановлення відповідностей ( 1 бал).
7.Установіть відповідність між дієсловами та їх часовою формою.
     1. Минулий;                              А) Ви потихеньку йтимете і милуватиметесь
                                                             чудесними краєвидами (За О.Вишнею).
     2. теперішній;                           Б) Не гріє сонце на чужині (Т.Шевченко).
3. майбутній.                            В) Вітерець з берега непокоїв море (О.Донченко).
                                                   Г) Чи не підвіз би ти мене, хлопче?

Завдання відкритого типу ( 3 бали).
8.Запишіть дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу. Складіть словосполучення, поєднавши їх з іменниками, що в дужках. Вкажіть відмінок іменників.
Різати (ніж), купатися у (море).

Завдання відкритого типу ( 3 бали).
9. Запишіть дієслова, що в дужках, у потрібній формі теперішнього часу. Виділіть закінчення. Вкажіть дієвідміну, особу та число.
     Море запінилось і (кипіти), а вітер надув сосни на вершках скель, і (мчати) острів на тих чорних вітрилах, як корабель. Море (поблискувати) злою блакиттю, водяний пил (бити) його білим крилом (М.Коцюбинський).3 варіант( 12 балів)

Завдання на встановлення відповідностей ( 3 бали).1.Установіть відповідність між дієсловами в реченні та способом цих дієслів.

1. Дійсний;                              А) Плавай, плавай, лебедоньку, по синьому морю,

                                                       рости, рости, тополенько, все вгору та вгору!

2. умовний;                              Б) Немає гірше, як в неволі про волю згадувать.

3. наказовий.                           В) Там могили з буйним вітром в степу розмовляють,

                                                       розмовляють, сумуючи.

                                                  Г) Розказав би про те лихо, та чи ж повірять!

                                                                                                       (Т.Шевченко)2. Установіть відповідність між дієсловами в рядку та способами їх творення.

1. Префіксальний;                   А) Недодержувати, витягати, синити;
2. суфіксальний;                      Б) поштовхувати, задеревяніти, підспівувати;
3. префіксально-                      В) голосувати, четвертувати, глухнути;
   суфіксальний.                       Г) відкласти, розбити, накреслити.

3. Установіть відповідність між висловом та дієсловом, яке йому відповідає.
1. Почав говорити;                                        А) Пригадати;
2. звернутись до спогадів                             Б) замислитись;
3. сказати все, що було на думці                 В) висловитись;
                                                                        Г) заговорив.

Завдання відкритого типу ( 2 бали).

4. Запишіть дієслова, що в дужках, у вказаній формі наказового способу.
         1. Правді в очі (дивитися) [2-а ос.мн.] прямо, не (відводити) [2-а ос.мн.] погляду вниз (В.Симоненко). 2. (Зробити) [2-а ос.одн.] добро людині і (забути) [2-а ос.одн.] (О.Підсуха)

Завдання відкритого типу ( 3 бали).

5. Випишіть словосполучення з перехідними дієсловами. Виконайте морфологічний розбір дієслова.
         Любив я, їдучи на возі з лугу, дивитися, лежачи, на зоряне небо. Любив засинати на воді. Любив пташиний щебет у саду і в полі. Любив співи дівочі – колядки, щедрівки, веснянки. Любив гупання яблук в саду вечором у присмерку, коли падають вони несподівано нишком додолу в траву. І любив грім з дощем і вітром за його подарунки в саду (О.Довженко).

Творче завдання ( 4 бали).

6. Складіть твір-мініатюру в художньому стилі «Зимовий день». Використайте і виділіть у тексті безособові дієслова.
Довідка: замело, сніжить, гуде, сіє, мете, смеркає, темніє.

 


11 клас
Морфологічні засоби стилістики
Тести     1 – 6 по 0, 5 б.


1. Визначте речення, у якому із стилістичною метою одна особа дієслова
вживається замість іншої.

а) Викотився із-за гаю місяць і став оглядати околицю (Панас Мирний).
б) Рідний край щиріш любити научає нас розлука (Леся Українка).
в) Слова линяють лиш від позолоти, іржавіють від фальші та прикрас (В.Бичко).
г) Прокинься рано і твори добро! (А.М’ястківський).
ґ) Відберіть у людини мову, і вона здичавіє (І.Цюпа).

2. Укажіть речення, у якому із стилістичною метою один спосіб дієслова вживається замість іншого.
а) На березі росли кущі срібної лозини, а під деревом тьма-тьмуща червоних ягід у травиці
б) Як була я малою, то мені було не раз сниться, що моя мама чеше мені коси, вплітає червоні кісники, вбирає в мене, голубить та жалує мене (Марко Вовчок).
в) Квіти баранці в нього пуп’янкують, ліс вершечкує в саме небо (Б.Харчук).
г) Очі, приховані шаллю, гаряче, по-жіночому зблиснули (Григір Тютюнник).
ґ) Там сонце, як серце, дзвенить-виграє (С.Тельнюк).
ґ) Того літа уродило густе жито, та вчасно зібрати його лісовикам не пощастило…

3. Визначте рядок, у якому від усіх дієслів не можна утворити форм наказового способу:
а) цвісти, бажати, хотіти;
б рости, відчинити, поспішати;
в) дощити, дніти, смеркати;
г) читати, мріяти, марити;
ґ) слухати, хотіти, відчувати.

4. Укажіть речення, у якому присудок можна замінити безособовою дієслівною формою на
 -но, -то.

а) Все починалося просто: з-за обрію тихо виткнувся ріжечок ледь помітної синьої хмарки
б) Гори, такі однакові здалеку, тепер дивували своєю різноманітністю (І.Багмут).
в) Вода мерехтіла, мов світилась різними барвами, вода міняла настрій (Є.Гуцало).
г) Зникає чорний тон, яскріє неповторний червоно-голубий, отак вже повелось (А.Малишко).
ґ) Хліба скошені і обмолочені (М.Плющ).

5. Літеру н  на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А незліче..ий, свяще..ий, осін.ій, безвин..о
 Б здійсне..ий, несказа..ий, довгождан..ий, страшен..о
В невпізна..ий, блажен..ий, шален..о, пісен..ий
Г журавли..ий, ран..ій, числен..ий, здоровен..ий
      Д південний, згуртован..ий, пташин..ий, однотон..ий

6. Усі слова з не треба писати окремо в рядку
А не/відпускаючи, не/волячи, не/хотів
Б не/вдаха, не/розкривши, не/відремонтований майстром будинок
 В не/заважай, не/пізнавши, не/зіграна актором роль
Г не/дооцінюючи, не/відгукнувшись, не/мовби
Д не/спромігшись, не/читаючи, не/що давно

7. Граматично правильно побудовано речення                                                 1 бал
А 3 двох будинків були виселені мешканці у зв’язку з їхнім аварій­ним станом.
Б Милуючись краєвидами з вікна вагона, у мене виникали спогади дитинства.
      В Рада акціонерів звільнила з посади начальника цеху Бойчука     К.В. і при­значила на його місце Сергієнка О.М., а це не схвалюють у колективі.
Г Важливим напрямом взаємодії суспільства та ЗМІ є висвітлення діяль­ності органів державної влади.
Д Будинок наповнився криками дітей, граючих на вулиці.
8. Підкреслити у кожному реченні інфінітив як член речення.                    1 б.
А Командир полку наказав відходити.
Б Жити чесно, трудитися для людей учили нас і вдома, і в школі.
В Як хороше повернутися до рідного дому відпочивати.
Г Працювати на благо Відчизни – обов’язок кожного громадянина.

           9. Перебудуй речення, замінивши підрядні частини дієприкметниковим чи  дієприслівниковим зво­ротом.


     А  Підрядник зобов’язаний ввести об’єкт в експлуатацію в терміни, які визначені договором.
           Б  Учні впевнено відповідали на запитання вчителя, тому що добре підготувалися до уроку.  10. Відредагуйте речення.                                                                               1 бал
             Прагнучи догодити примхливій красуні – дружині, Станіславом Потоцьким було перетворено на райський куточок дикі землі на окраїні Умані.

  11. З допомогою прикладів висвітлити тему «Розділові знаки при дієприкметникових зворотах.                                                                                                2 бали
12. . Напишіть твір-мініатюру на одну із поданих тем , використовуючи дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти                                                                                                             5 балів
1) «Поразка – це наука. Ніяка перемога так не вчить…»
2) «Чи не найбільша радість у житті – дружба»
3) «До майбутнього ми йдемо, озираючись на минуле…»

 

6 клас
Лексикологія. Фразеологія
1. Які слова становлять основу лексики української мови?
А Неологізми.
Б Історизми.
 В Запозичені.
 Г Загальновживані.

2. Який словник подає значення і походження запозичених слів?
А Фразеологічний словник.
Б Словник синонімів.
В Словник іншомовних слів.
 Г Енциклопедичний словник.

3. Які слова вживають тільки жителі певної місцевості?
А Професійні.
Б Запозичені.
В Неологізми.
 Г Діалектні.

4. З’ясуйте, у якому рядку всі слова є історизмами.
А Життя, князь, піїт.
Б Комір, суддя ,бунчук.
 В Гетьман, отаман, хорунжий.
Г Ткач, лицар, десниця.

5. Вкажіть речення, у якому є діалектизми.
А Дощ пройшов шовковою ходою і лишив на місці краплі сліз (В.Сосюра).
Б Десь курився синій димок до ватри (М.Коцюбинський).
В Тіні від дерев покоротшали – полудень (Є.Айпін).
 Г Я сяяв, і вони посміхались мені з розумним смутком (Л.Бєжин).

6. Укажіть фразеологізм, який має значення вперта людина, впертюх:
 А латка на латці;
Б біла ворона;
В хоч кіл на голові теши;
 Г як рак свисне.

7. Вкажіть рядок зі словами-термінами.
А Координація, синтаксис, бароко.
Б Істина, лінгвістика, синус.
В Кенгуру, біологія, катет.
Г Гіпербола, пісняр, легенда.

8. З’ясуйте, у якому рядку всі слова з запозиченими.
А Стельмах, швець, тесля.
Б Бузок, фіалка, настурція.
В Магістраль, футбол, акція.
Г Драма, роман, оповідання.

9. Вкажіть речення, у якому вжито авторські неологізми.
А Поглянь, товаришу, поглянь, як грають ниви злотостеблі (М.Рильський).
Б Над озером пливла м’яка тендітна тиша (М.Хвильовий).
В На світі той наймудріший, хто найдужче любить життя (В.Симоненко).
Г Шлях-дорога в небокрай веде (М.Руденко).

10. Вкажіть рядок, у якому всі слова є загальновживаними.
А Надія, довіра, асиміляція.
Б  Дерево, струмок, полум’я.
В Вітер, птах, літописання.
Г Світло, мрія, легінь.

11. У якому реченні використано професійну лексику.
А Ранок, мов білий лелека, махає мені крилами (М.Сингаївський).
Б Кобзарі – українські народні співці, творці, виконавці та носії найкращих у світі народних пісень та дум (І.Глинський).
В Наші вуличани, окрім хліборобства, ще мають і ремесло в руках: столярство, шевство, стельмахівство, бондарство і мірошництво (М.Стельмах).
Г На пожежі – стільки тих пожежників, скільки обережних обережників (І.Драч).

12. Вкажіть рядок, у якому всі слова належать до офіційно-ділової лексики.
 А Протокол, звіт, діаметр.
 Б Процесор, кодекс, поліс.
В Договір, приватизація, наказ.
 Г Інструкція, заява, розписка.

3  рівень 
  1. Установіть відповідність між групами застарілих слів та їх значеннями.
1 Аршин, верства, гони, миля                       А Старовинна зброя
 2 Війт, десяцький, жандарм, осавула              Б Старовинний одяг
 3 Панцир, мушкет, спис, щит                           В Старовинний посуд
4 Жупан, запаска, кирея, свита                         Г Колишні чини
Ґ  Старовинні одиниці  виміру

2.Установіть відповідність між фразеологізмами та їхніми значеннями:
1 Вогнем і мечем                   А обманювати
2 до нових віників                 Б дуже стомлений
3 як викручена ганчірка        В приставати
4 замазувати очі                     Г нещадно
Ґ дуже довго.

3. Запишіть наведені слова парами так, щоб спочатку йшло запозичене слово, а потім – його український відповідник.
Дослід, афіша, відтінок, правопис, оплески, нюанс, аплодисменти, експеримент, оголошення, орфографія.
4 рівень
4. Написати твір - мініатюру , розкривши фразеологізм "Тримати язика за зубами".

6 клас
Календарно – обрядові пісні

Виконання тестових завдань
1. Народна пісня «Ой біжить, біжить мала дівчина» належить до календарно-обрядових пісень
А) зимового циклу;
Б) весняного циклу;
В) літнього циклу;
Г) осіннього циклу.

2. Повторення звуків, слів та словосполучень на початку віршових рядків називається
     А) анафорою;
     Б) рефреном;
     В) метафорою;
     Г) персоніфікацією.

3. Народна пісня «Ой вінку, мій вінку» належить до
    А) русальних пісень;
    Б) купальських пісень;
    В) зажинкових пісень;
    Г) обжинкових пісень.
4. У якому рядку вжито постійний епітет?
    А) красиві квіти;
    Б) веселі дівчата;
    В) нова пісня;
    Г) хрещатий барвінок.

5. Віршовані побажання своїм рідним, близьким, гостям звучали в
    А) щедрівках;
    Б) колядках;
    В) веснянках;
    Г) вертепах.

6. Повторення групи слів, рядка або кількох віршових рядків у поетичному творі в кінці строфи називається
    А) єдинопочатком;
    Б) епітетом;
    В) інверсією;
    Г) рефреном.

7. Обрядові танці «Подоляночка», «Перепілочка», «Мак», «Кривий танець» супроводжували пісні якого циклу?
    А) зимового;
    Б) весняного;
    В) літнього;
    Г) осіннього.
8. Колискова пісня – це різновид народних
    А) соціально-побутових пісень;
    Б) родинно-побутових пісень;
    В) календарно-обрядових пісень;
    Г) історичних пісень.

9. За народними уявленнями, хто принесе солодкий сон, спокійну вдачу?
    А) кіт;
    Б) матуся;
    В) птахи;
    Г) бабуся.

10. Хто отримав у дар пісню (за легендою)?
    А) французи;
    Б) італійці;
    В) українці;
    Г) угорці.


11. У давні часи за звичаєм першими колядували з дозволу господарів
    А) юнаки;
    Б) дівчата;
    В) дорослі;
    Г) діти.

12. Продовжіть прислівя: «Де праця, …»
    А) там і танець;
    Б) там і пісня;
    В) там і щастя;
    Г) там і труд.
Творче завдання.      Скласти сенкан до слова «пісня»9 клас

Тема №1
          Просте неускладнене  та ускладнене речення ( повторення). 
            Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог?          Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає. Відповідь (букву) впишіть у таблицю.


  1.   Простим ускладненим є речення:
А   Найбільше в людях я ціную щирість.
Б   Не можна бути справжнім математиком, не будучи трохи поетом.
В   Кругом хати ростуть старі велетенські  груші, які ще посадив мій         прадідусь.
Г    Пісня – душа народу!


  2.   Звертання є  в реченні, в якому вжито фразеологізм:
А   Щоб вам, мої рідні, щасливо вік звікувати та своїх діток до розуму      довести.
Б   Сьогодні, щоправда, Петрик встав ні світ ні зоря.
В   Доленько моя, доле, чом за мене ти забула?
Г   Палажка часто робила шкоду своїй сусідці, була їй як сіль в оці.


   3.   Односкладним називним є речення:
      А   Ось-ось прокинуться жоржини зі сну.
Б   Голова з великим оком і загнутим донизу орлиним дзьобом ледь       нахилена.
В   Як тонко чути сіно у повітрі!
Г   Листки із клена, з дуба і берези.


4.  Правильно поставлені розділові знаки при прямій мові в реченні:
А   «Ніде щиріше не співають, як на війні» - зітхнув Мирошниченко.
Б   Сам до себе говорив Тимофій, що земля найкраще пахне восени.
В   Струна бринить лагідною луною: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою»!
Г   «Якраз там і стояла їхня хатина, - мовила бабуся, - отам, біля старої  яблуні».
      Прочитайте текст.   Виконайте завдання 5-6 до нього.
        Відповідь (букву) впишіть у таблицю.


                                                            Писанка
 (1) Як добре, що люди не забули прекрасного звичаю.  (2)Як не стануть писанок писати та й на Юрія класти вогнища то згине світ їм  каже мені писанкарка Анна Коб’юк.  (3) Сидить вона в чистій хаті, вбрана у вишиту сорочку, з писачком в руках, з молитвою на вустах. (4) «Мама мені наказували, що писанку треба писати з побожними думками, відганяючи од себе злість і нечисть»,  стиха мовила Анна.
    (5) Слухала Анниця маминого слова, слухався Анницю писачок…
                                                                                                 Р. Кобальчинська

5.  Розділові знаки при прямій мові треба поставити  в реченні:
    А   першому;
    Б   другому;
    В   четвертому;
    Г   п’ятому.

6.  Тире  пропущено у реченні:
     А   першому;
     Б    другому;
     В   третьому;
     Г    четвертому.

  Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності.
До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю.7. Установити відповідність.

   Схеми речень з                                       Приклад
    прямою мовою                                                                                               1                                                 
                                                                                                                             2
                                                                                                                             3
   1   «П», - а.                             А   «Українська мова, - писав                        4
                                                           І. Срезневський,  - може                          
                                                           рівнятися з освіченими                            
                                                           мовами   гнучкістю                                  
                                                           й багатством синтаксису».                     
                                                                                                                              

   2 «П, - а. – П».                       Б   «Краще слухати, ніж говорити», -     
                                                         наполягав ще стародавній філософ Епіктет.

   3  А: «П!».                             В   Моя мама, учителька, каже: «Школа
                                                        вимагає  від людини  всього життя».

   4   «П,- а,-п».                         Г   З чайки, на якій перебував кошовий,   
                                                        передано наказ: « Виплисти у відкрите
                                                        море і прямувати просто на південь!»

                                                 Д   «Це все від сонця, - подумав юнак.- Від      
                                                        утоми, від поганого харчування».


8.  Установіть відповідність.

    Способи  введення цитати у текст                               Приклад
                                                                                                                               
                                                                                                                              

   1  як пряма мова                      А   Любов до Батьківщини                             1        
                                                            неможлива без                                          2
                                                            любові до рідного слова.                         3
                                                                               В.     Сухомлинський             4
                                                                                                                               
   2  як частина речення              Б    М. Ломоносов зазначав:                         
                                                            «…Учитель  повинен                                  
                                                            не тільки словами  навчати, а й
                                                            вчинками добрий приклад показувати 
                                                            учням».

   3  наводиться неповністю      В    «Українські простори – столиця ліричної
                                                             поезії»,- стверджував А. Міцкевич.

   4  як епіграф                            Г   Т. Шевченко говорив, що «оживе добра
                                                           слава, слава України».

                                                    Д   Народна мудрість гласить, що правду   
                                                          говорить не язик, а душа.

                    Власне висловлювання      

Використовуючи подані афоризми і прислів’я як цитати, напишіть невеликий твір-роздум   «Я і мої друзі». Використайте одне з наведених висловлювань як епіграф до творчої роботи.
«Справжній друг пізнається в нещасті» (Езоп).
«Похибки друзів ми повинні вміти виправляти  або  знати, коли вони не серйозні»  (Г. Сковорода).
«Дружба – найбільший скарб» (Н. тв.).
 Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть ваші  міркування.  Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури або випадки з життя. Сформулюйте висновки .
  У разі потреби використовуйте чернетку.
  Орієнтовний обсяг роботи –  120-150слів.
11 клас

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

 Творчістю поетів 20-30-х років ХХ ст.(П.Тичина, М. Рильський, М.Зеров, М.Семенко. Є.Плужник)


1. Першою збіркою П.Тичини є
А) «Осінні зорі»
Б) «Сонячні кларнети»
В) «Чернігів»
Г) «Замість сонетів і октав»

2.Укажіть, до якого угрупування належав М. Рильський:
А) футуристів
Б) символістів
В) неокласиків
Г) імпресіоністів

3.М.Драй-Хмара назвав неокласиків «гроном п’ятірним нездоланих співців». Кого він мав на увазі: 
А) Тичину, Семенка, Зерова, Рильського, себе;
Б) Зерова, Рильського, Филиповича, Бургардта, себе;
В) Плужника, Тичину, Рильського, Зерова, себе;
Г) Зерова, Семенка, Плужника, Филиповича;

4. Євген Плужник народився в:
а) Кантемирівці; б) Коломиївці;
в) Калинівці; г) Карташовці.

5. Скільки збірок вийшло за життя Є.Плужника:
а) 3 б) 4
в) 1 г) 2


6. Жанр ліричної поезії, в якому Є.Плужник розмірковує над проблемами, здебільшого схиляючись до філософських узагальнень.
а) медитація; б) сонет;
в) імітація; г) пісня.

7. Літературний напрям, притаманний поезіям Є.Плужника:
а) експресіонізм; б) модернізм;
в) екзистенціалізм; г) авангардизм;

8. Збірка, яка залишилася ненадрукованою за життя Є.Плужника:
а) «Рання осінь»; б) «Рівновага»;
в) «Дні»; г) «Вибране»;

9. Психологічна поема, яка увійшла до збірки «Дні»
а) «Канів»; б) «Галілей»;
в) «Недуга»; г) Професор Сухорат»;10. Поезія, яка закінчується словами «Вірю»
а) «Я знаю»;                         б) «Суди мене»;
в) «Сідало сонце»;               г) «Для вас, історики майбутні»

11. Ліричний вірш, який складається з чотирнадцяти рядків (двох чотиривіршів та двох тривіршів)
а) сонет                             б) верлібр
в) гімн                                 г) ода

12. У поезії якого автора ставиться запитання: «Чому не можна перевернути свiт? Щоб поставити все догори ногами?»
а) Плужника;                 б) Тичини
в) Рильського                 г) СеменкаЗАВДАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ
13. Установіть відповідність між зразком поезії та видом лірики:
14. Установіть відповідність між назвою художнього засобу та уривком поезії, де цей засіб наявний:
15. Розкрити значення терміну  кларнетизм, терцет.

Немає коментарів:

Дописати коментар